• Dimension W

  • Diễn viên chính:未知
  • Trạng thái:Hoàn tất (13/13)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Hoạt HìnhPhim Bộ
  • Giới thiệu:Trong tương lai gần, con người đã phát hiện ra chiều thứ tư, Chiều W và một nguồn năng lượng được cho là vô tận bên trong. Để khai thác nguồn năng lượng mới sâu sắc này, nhân loại đã phát triển các thiết bị"cuộn dây" tiên tiến liên kết và sử dụng sức mạnh của Dimension W.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng